Nama : Novia Gita Naurani

Nim    :A210080091

Alamat  :Dk. Karang Gempol Rt 03 Rw 05 Kec. Kayen Kab. Pati

Email     : chandra.noviagitanaurani6@gmail.com

“Katentremaning Batin Kuwi Gumantung Ing Laku Roso Panarimo”

“Narimo Ing Pandum Datan Maelu Pepoyo Ing Liyan”

Iklan